Edictes

Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4574 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'expedient 2/2020 de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4529 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Informació pública de les bases de les subvencions destinades a persones físiques afectades per la COVID-19
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4527 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Exposició pública del Compte general del Pressupost de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 123-0 Edicte: 4105 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del padró de la taxa d'aigua del 2n trimestre i clavegueram i escombraries del 3r trimestre exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 102-0 Edicte: 3106 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aixecament de la suspensió de l'exposició pública i rehabilitació de terminis de dos expedients
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2851 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació inicial de l'expedient de constitució d'una agrupació de municipis amb Torroella de Fluvià per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció i els seus estatuts
Exercici: 2020 Bop: 90-0 Edicte: 2709 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de suplement de crèdit 2/2019
Exercici: 2020 Bop: 82-0 Edicte: 2515 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial dels padrons de l'IBI de naturalesa urbana i l'IBI de naturalesa rústica per a l'exercici de 2020
Exercici: 2020 Bop: 70-0 Edicte: 2282 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del padró 2020 de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2020 Bop: 67-0 Edicte: 2237 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació dels padrons fiscals d'aigua del 1r trimestre i clavegueram i escombraries del 2n trimestre 2020
Exercici: 2020 Bop: 40-0 Edicte: 1343 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost general, de les seves bases d'execució i de la plantilla de personal per a l'exercici 2020