Edictes

Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8281 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró del 3r trimestre d'aigua i 4t trimestre d'escombraries i clavegueram 2022
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 7993 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró de l'Impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6850 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 144-0 Edicte: 6694 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental per a activitat ramadera
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6567 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del projecte de reforma i ampliació de la Casa Consistorial Fase I
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6449 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost, de les bases d'execució i de la plantilla de personal de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 136-0 Edicte: 6337 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 122-0 Edicte: 5735 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró 2n trimestre aigua i 3r trimestre 2022 escombraries i clavegueram
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5623 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte d'infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Torroella de Fluvià a Sant Miquel de Fluvià
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4873 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació 2022, estabilització
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 3973 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte de pavimentació del camí de Siurana