Edictes

Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3692 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3305 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'extensió de la infraestructura de xarxa de fibra òptica de Torroella de Fluvià a Sant Miquel de Fluvià
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2425 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació de padrons fiscals IBI urbana i rústica de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2125 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró del 1r trimestre de 2022 de l'aigua i del 2n trimestre de 2022 d'escombraries i clavegueram
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1906 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Convocatòria per a la concessió administrativa per a l'explotació del "Bar Social"
Exercici: 2022 Bop: 49-0 Edicte: 1733 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Convocatòria de les places de jutge/ssa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1682 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i l'Ajuntament no consorciat de Torroella de Fluvià per a la prestació temporal del servei de sanejament en alta de les aigües residuals municipals per l'abocament a les EDAR mitjançant vehicles cisterna
Exercici: 2022 Bop: 40-0 Edicte: 1327 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Informació pública del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable d'una activitat extractiva
Exercici: 2022 Bop: 30-0 Edicte: 868 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 30-0 Edicte: 867 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2022, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 20-0 Edicte: 452 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a l'exercici 2022