PAVIMENTACIÓ DE L’APARCAMENT DE L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament licita l’execució d’aquest contracte d’obres pel procediment obert simplificat.

Termini de presentació d’ofertes 10 dies hàbils.

Comença el dia 23 de setembre i acaba el 6 d’octubre. Cal presentar la proposta acudint presencialment a les oficines municipals en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30) o bé mitjançant correu administratiu postal, que permeti tenir constància de la data d’enviament i en aquest cas és convenient enviar un mail a l’Ajuntament (ajuntament@torroelladefluvia.cat) amb el resguard de la tramesa.

Per més informació cal acudir al perfil del contractant