L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ HA REBUT TRES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA “DEL PLA A L’ACCIÓ 2020-21”

Aquest Ajuntament es va acollir a la convocatòria dels ajuts d’aquest programa, i es van presentar 3 sol·licituds corresponents a diferents línies.

 

La Diputació va concedir ajut per totes tres. Són les següents : 

  • LÍNIA 1. GESTIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL. S’ha obtingut ajut per fer l’Informe de seguiment del PAES (Pla d’Acció d’Energia Sostenible). El cost de l’actuació ha estat de 598,00 € i l’ajut atorgat puja a.448.50 €.
  • LÍNIA 3. ACTUACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE. L’actuació executada ha estat la de millora de l’enllumenat públic del nucli de Torroella amb la substitució de 56 llumeneres a la carretera C-31 antiga, i també a la carretera de Sant Pere Pescador. El cost de l’actuació ha estat de 16.214,00 € i la subvenció atorgada ascendeix a 10.763,64 €.
  • LÍNIA 5. INSTAL.LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES EN RÈGIM D’AUTOCONSUM O AUTOCONSUM COMPARTIT EN EDIFICIS I/O INSTAL.LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL. L’actuació executada ha estat la de instal·lació de plaques fotovoltaiques en règim d’autoconsum a la Depuradora d’aigües residuals de Vilacolum. El cost de l’actuació ha estat de 14.525,55 € i la subvenció atorgada ascendeix a 9.000,00 €.