LA DIPUTACIÓ DE GIRONA SUBVENCIONA LA REHABILITACIÓ DE LES ANTIGUES ESCOLES DE TORROELLA DE FLUVIÀ

La Diputació de Girona, a través d’un ajut concedit per la Presidència, ha aportat una part molt important del finançament de les despeses derivades de l’actuació de repicat de les antigues escoles de Torroella de Fluvià. L’actuació ha tingut un cost total de 28.212,96 €, dels quals 25.000 € s’han sufragat amb càrrec a l’ajut concedit per la Diputació de Girona, mentre que la quantitat restant, 3.312,96 €, ha estat aportada per l’Ajuntament amb fons propis. L’obra ha quedat acabada a finals del mes d’octubre de 202