LA DIPUTACIÓ DE GIRONA CONCEDEIX UN AJUT A L’AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ DESTINADA A LA REPARACIÓ DELS DANYS CAUSATS PEL TEMPORAL GLORIA

L’Ajuntament de Torroella de Fluvià va sol.licitar un ajut a la Diputació de Girona, dins de la línia de subvencions que aquesta va obrir, per tal de finançar en la major mesura possible les despeses derivades de les actuacions de reparació dels danys que va causar el temporal Glòria al municipi.El temporal va tenir lloc el passat mes de gener, i els danys a les infraestructures municipals van ser importants, afectant principalment diversos camins, motes i fins i tot equipaments com per exemple la Depuradora Municipal. L’actuació ha tingut un cost total de 27.220,70 € i la subvenció concedida per la Diputació ha estat de 25.741,10 €, o sia un 94,56 % de les despeses.