Edicte d’aprovació de la convocatòria del procés selectiu per al nomenament per concurs del càrrec de secretari/a interventor/a

Podeu veure/descarregar: