CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LES DESPESES DERIVADES DE L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER PART DE LES FAMÍLIES DEL MUNICIPI