APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC

L’Ajuntament ha aprovat inicialment en el ple ordinari celebrat el dia 27 d’abril de 2022 la modificació puntual de les Normes Subsidiàries per tal de definir les densitats de les claus 3 i 6 en sòl urbà.