Anunci d’Aprovació Fiscal del Padró del 2n trimestre de l’Aigua i del 3r trimestre del Clavegueram i les Escombraries 2020