Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 122-0 Edicte: 5735 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró 2n trimestre aigua i 3r trimestre 2022 escombraries i clavegueram
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5623 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte d'infraestructura de la xarxa de fibra òptica de Torroella de Fluvià a Sant Miquel de Fluvià
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4873 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació 2022, estabilització
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 3973 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte de pavimentació del camí de Siurana
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3966 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte de pavimentació del camí de servei de la C-31
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3692 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3305 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte d'extensió de la infraestructura de xarxa de fibra òptica de Torroella de Fluvià a Sant Miquel de Fluvià
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2425 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació de padrons fiscals IBI urbana i rústica de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2125 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró del 1r trimestre de 2022 de l'aigua i del 2n trimestre de 2022 d'escombraries i clavegueram
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1906 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Convocatòria per a la concessió administrativa per a l'explotació del "Bar Social"