Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 56-0 Edicte: 2039 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació dels padrons del 1r trimestre d'aigua 2023 i del 2n trimestre d'escombraries i clavegueram 2023
Exercici: 2023 Bop: 28-0 Edicte: 883 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró 2023 de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 508 AJUNTAMENT DE PALAU DE SANTA EULÀLIA - Delimitació TM Palau de Santa Eulàlia - Torroella de Fluvià
Exercici: 2023 Bop: 11-0 Edicte: 151 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12063 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Bases i convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs de mèrits, de dues places de peó de la brigada de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Torroella de Fluvià per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11670 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica per implantació d'una escala exterior d'emergència
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11216 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró d'aigua del 4t trimestre 2022 i escombraries i clavegueram del 1r trimestre 2023
Exercici: 2022 Bop: 203-0 Edicte: 9191 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana Camí de Torroella
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8641 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del "Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de la Casa Consistorial fase I"
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8622 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries