Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6763 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Exposició pública del Compte general del pressupost de 2020
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6285 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del projecte de mesures urgents intervenció cobertes ensorrades Mas Sastre
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6284 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte de millora del paviment del Camí de Sant Tomás a Palol
Exercici: 2021 Bop: 119-0 Edicte: 5411 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de dos projectes tècnics
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5355 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró del 2n trimestre de l'aigua i del 3r trimestre de les escombraries i el clavegueram, exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5245 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de dos projectes tècnics
Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3487 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 61-0 Edicte: 2353 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació dels padrons de l'IBI urbana i rústica de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2071 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró del 1r trimestre d'aigua i del 2n trimestre d'escombraries i clavegueram de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1542 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró sobre l'Impost de vehicles de tracció mecànica per al 2021