Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10706 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró d'aigua del 4t trimestre de 2021 i clavegueram i escombraries 1r trimestre de 2022
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8555 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8417 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró de l'aigua per al 3r trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8416 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del Padró de l'IAE de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6763 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Exposició pública del Compte general del pressupost de 2020
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6285 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del projecte de mesures urgents intervenció cobertes ensorrades Mas Sastre
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6284 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Projecte de millora del paviment del Camí de Sant Tomás a Palol
Exercici: 2021 Bop: 119-0 Edicte: 5411 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de dos projectes tècnics
Exercici: 2021 Bop: 118-0 Edicte: 5355 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró del 2n trimestre de l'aigua i del 3r trimestre de les escombraries i el clavegueram, exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5245 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de dos projectes tècnics