Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 203-0 Edicte: 9191 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana Camí de Torroella
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8641 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del "Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació de la Casa Consistorial fase I"
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8622 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries
Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8281 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró del 3r trimestre d'aigua i 4t trimestre d'escombraries i clavegueram 2022
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 7993 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació del padró de l'Impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6850 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 144-0 Edicte: 6694 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental per a activitat ramadera
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6567 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació inicial del projecte de reforma i ampliació de la Casa Consistorial Fase I
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6449 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva del pressupost, de les bases d'execució i de la plantilla de personal de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 136-0 Edicte: 6337 AJUNTAMENT DE TORROELLA DE FLUVIÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable